A Comisión Galega da Competencia ( CGC) dita Resolución en relación con Expediente  S-8/2019 Licitación Universidad

A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de 5 de novembro de 2021 confirma a Resolución da CGC 3/2020

Unha vez culminada a Fase I de actualización da Guía sobre contratación pública e competencia, a CNMC está centrada na Fase II da actualización da citada Guía.

Nesta fase analizará, dende a perspectiva da promoción da competencia, a utilización das figuras coma os convenios e  os encargos a medios propios, en canto alternativas os procesos de aprovisionamento de bens e servizos que poidan distorsionar a competencia efetiva

A Sección 003 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a Resolución  R 3/2019, do 27 de xuño, Licitación servizo de salvamento e socorrismo pronunciada pola Comisión Galega da Competencia ( CGC) ao desestimar tres  recursos contenciosos acumulados presentados contra a mesma.

 

O Pleno da Comisión Galega da Competencia, (CGC)  dita Resolución en relación co expediente VATC5/2016 ARQUITECTOS DE GALICIA, cuxo obxeto é a vixilancia da Resolución 9/2019, ARQUITECTOS DE GALICIA

A CGC incoa expediente sancionador contra duas empresas suministradoras da USC e os seus respectivos administradores únicos

A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador ás empresas que participaron nunha licitación de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para adquisición dun equipo para a realización de unións finger-joint para madeira estrutural e equipos auxiliares con destino ao Laboratorio da Plataforma de Enxeñaría de Madeira Estrutural (PEMADE).

A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador pola posible existencia dunha conduta colusoria, pola presunta práctica prohibida pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia (LDC), por parte das mercantís TANATORIO DE POIO, SL. e SEPELIOS SAN MARCOS, SL.

A CGC incoou expediente sancionador contra varias navieras pola presunta realización de prácticas anticompetitivas prohibidas consistentes nafixación de prezos dos billetes desde o porto de Vigo ata as illas Cíes dos viaxeiros adultos en tempada alta.