RESOLUCIÓN 2/2022 – Transporte de viaxeiros as Illas Cíes

RESOLUCIÓN RA 1/2022 - COFRARÍA PESCADORES DE CAMARIÑAS

RESOLUCIÓN 5/2021 – LICITACIÓN SUMINISTRO USC

RESOLUCIÓN 4/2021 - CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS VETERINARIOS

RESOLUCIÓN 3/2021 – LICITACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO

RESOLUCIÓN 2/2021 Transporte de viaxeiros por carretera 2UTES

Resolución 1/2021de vixilancia-Arquitectos de Galicia

Resolución 6/2020 – Federación Galega de Atletismo

Resolución 5/2020 – Licitación rehabilitación oficina central de emprego de Lugo

Resolución 4/2020 – Licitación transporte escolar