RESOLUCIÓN 3/2021 – LICITACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO

RESOLUCIÓN 2/2021 Transporte de viaxeiros por carretera 2UTES

Resolución 1/2021de vixilancia-Arquitectos de Galicia

Resolución 6/2020 – Federación Galega de Atletismo

Resolución 5/2020 – Licitación rehabilitación oficina central de emprego de Lugo

Resolución 4/2020 – Licitación transporte escolar

Resolución 3/2020, do 8 de xullo de 2020, Arriva Noroeste S.L. (Na actualidade Arriva Galicia S.L.)

Resolución 2/2020, de 1 de xullo de 2020, Transporte viaxeiros por estrada.

Resolución 1/2020, do 15 de Xaneiro de 2020, Terminación Convencional no Expediente Sancionador S 6/2018 Escola de Esquí e Snowboard Manzaneda.

Resolución 9/2019, do 26 de decembro de 2019, Arquitectos de Galicia.