Expte. R 5/2007. Venda ambulante 2. Resolución do 14 de xuño de 2007.

Expte. R 4/2006. Perfumerías de Ourense. Resolución do 9 de marzo de 2007.

Expte. A 2/2006. Inspección Técnica de Edificacións II. Resolución do 14 de decembro de 2006.

Expte. R 3/2006. Venda ambulante. Resolución do 14 de setembro de 2006.

Expte. R 1/2006. Reloxos de Ferrol. Resolución do 4 de xullo de 2006.