Resolución R 1/2016, de 6 de xuño, Licitación pública seguridade Concello de Lugo

Resolución R 2/2016, de 10 de maio, Seguro obrigatorio de responsabilidade civil do mar

Resolución R 4/2015, do 13 de novembro de 2015, Contratación pública de servizos de limpeza

Resolución R 6/2015, de 11 de novembro de 2015, Instalación depósito de gas propano

Resolución R 3/2015, do 30 de outubro de 2015, Asesoramento e mediación hipotecaria dos Concellos de Ponteareas, O Porriño e Vigo

Resolución R 7/2015, de 29 de outubro de 2015, Desprazamentos en autobús do persoal da Xunta de Galicia

Resolución R 5/2015, do 26 de outubro, Suministro energía eléctrica a los centros de la Consellería de Traballo e Benestar

Resolución R 2/2015, do 21 de outubro de 2015, Uniformes escolares Soutomaior

Resolución R 7/2014, do 27 de xaneiro de 2015, Encomenda de xestión do servizo de protección radiolóxica en hospitais do Servizo Galego de Saúde