INFORME IPN 3/2021: A REGULACIÓN DOS GRUPOS DE INTERESE E A CREACIÓN DO SEU REXISTRO

Outros informes

INFORME DE PROMOCIÓN DA COMPETENCIA IPRO 2/2021 SOBRE “AS COMPENSACIÓNS PERCIBIDAS POLA CONCESIONARIA DA AUTOESTRADA DO ATLÁNTICO (AP-9) COMO CONSECUENCIA DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDADE DE DIVERSOS TRAMOS”

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 1/2021 SOBRE O ANTEPROXECTO DA LEI REGULADORA DOS XOGOS EN GALICIA

Informes sobre proxectos normativos

INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 1/2021: DIRECTIVA (UE) 2018/958

Informes Consultivos

Informe función consultiva FC 3-2020 Centros especiais de emprego

Informes Consultivos

Informe IPRO 1/2021: Observacións desde o punto de vista da competencia á apertura como comercio esencial dos establecementos con actividade comerciante polo miúdo de alimentación

Outros informes

Informe de Promoción da Competencia IPRO 2/2020 sobre eventuais compensacións ás concesionarias de autoestradas e autovías da Comunidade Autónoma de Galicia pola reducción de ingresos durante a vixencia do estado de alarma desde a perspectiva da competencia

Informes de Promoción da Competencia

Informe FC 2/2020 Consulta sobre a adecuación da proposta de aplicación extensiva dunha norma da Organización de Produtores Pesqueiros ACERGA, OPP82, á normativa que regula a competencia

Informes Consultivos

Informe de Promoción da Competencia IPRO 1/2020 sobre a imposibilidade de simultanear a instalación de máquinas recreativas nun mesmo establecemento por empresas operadoras distintas conforme o Decreto 39/2008, de 21 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia

Informes de Promoción da Competencia

Informe FC 1/2020 sobre o mercado de carburantes e instalacións de gasolineiras

Informes Consultivos