Informe función consultiva FC 3-2020 Centros especiais de emprego

Informes Consultivos

Informe IPRO 1/2021: Observacións desde o punto de vista da competencia á apertura como comercio esencial dos establecementos con actividade comerciante polo miúdo de alimentación

Outros informes

Informe de Promoción da Competencia IPRO 2/2020 sobre eventuais compensacións ás concesionarias de autoestradas e autovías da Comunidade Autónoma de Galicia pola reducción de ingresos durante a vixencia do estado de alarma desde a perspectiva da competencia

Informes de Promoción da Competencia

Informe FC 2/2020 Consulta sobre a adecuación da proposta de aplicación extensiva dunha norma da Organización de Produtores Pesqueiros ACERGA, OPP82, á normativa que regula a competencia

Informes Consultivos

Informe de Promoción da Competencia IPRO 1/2020 sobre a imposibilidade de simultanear a instalación de máquinas recreativas nun mesmo establecemento por empresas operadoras distintas conforme o Decreto 39/2008, de 21 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia

Informes de Promoción da Competencia

Informe FC 1/2020 sobre o mercado de carburantes e instalacións de gasolineiras

Informes Consultivos

Informe IPN 1/2020 sobre o proxecto de decreto de sanidade mortuoria de Galicia

Informes sobre proxectos normativos

Informe FC 2/2019.- Consulta relativa á extensión da limitación de capturas dunha organización de produtores aos non asociados

Informes Consultivos

Informe IPN 1/2019 sobre o proxecto de decreto polo que se modifica o decreto 45/2015, do 26 de marzo, polo que se regula o procedemento integrado para a implantación de instalacións de distribución polo miudo de productos petrolíferos, a súa posta en funcionamiento, e se determinan os órganos competentes para o exercicio da potestade sancionadora en materia de hidrocarburos

Informes sobre proxectos normativos

Informe FC 1/2019 sobre Indice de formación de prezos do leite e submisión a cláusulas de arbitraxe

Informes Consultivos