Informe FC 1/2013. Observacións desde o punto de vista da competencia ao anteproxecto de Lei de Garantía da Unidade de Mercado

Informes Consultivos

A problemática dos prezos no sector lácteo galego: unha aproximación dende o punto de vista da competencia

Informes de Promoción da Competencia

Informe IPN 3/2012. Anteproxecto de Lei de creación do Colexio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Galicia

Informes sobre proxectos normativos

Informe IPN 2/2012. Anteproxecto de Lei de Transporte Público de Persoas en Vehículos de Turismo de Galicia

Informes sobre proxectos normativos

Informe IPN 1/2012. Anteproxecto de Lei de Vivenda

Informes sobre proxectos normativos

Informe FC 1/2011 Morosidade comercial

Informes Consultivos

A situación da competencia en Galicia en 2010

Outros informes

A situación da competencia en Galicia en 2009

Outros informes

A situación da competencia en Galicia en 2008

Outros informes

A situación da competencia en Galicia en 2007

Outros informes