Comisión Galega da Competencia
Acordos e decisións

“RESOLUCIÓN 6/2023 – Licitación urbanización de Consorcio Zona Franca de Vigo

INFORME SOBRE AS MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS NA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO POLA LEI 31/2022, QUE AFECTAN Á COMPETENCIA

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 1/2023 SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI DA CALIDADE ALIMENTARIA DE GALICIA

Informes sobre proxectos normativos
Formulario de denuncia

Real decreto 261 / 2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

Formulario de denuncia
Fala con nós
Fala con nós