O Pleno da Comisión Galega da Competencia, (CGC)  dita Resolución en relación co expediente VATC5/2016 ARQUITECTOS DE GALICIA, cuxo obxeto é a vixilancia da Resolución 9/2019, ARQUITECTOS DE GALICIA