MEMORIA DE ACTIVIDADE DA COMISIÓN GALEGA DA COMPETENCIA 2022

MEMORIA DE ACTIVIDADES COMISIÓN GALEGA DA COMPETENCIA 2021

Memoria de actividades do Consello Galego da Competencia 2015-16

Memoria de actividades do Consello Galego da Competencia 2014

Memoria de actividades do Consello Galego da Competencia 2013

Memoria de actividades do Consello Galego da Competencia 2012

Memoria de actividades do Consello Galego da Competencia 2011 / Informe sobre a situación da competencia en Galicia no ano 2011

Balance de actividades do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (2004-2011)

Memoria de actividades do Tribunal Galego de Defensa da Competencia 2010

Memoria de actividades do Tribunal Galego de Defensa da Competencia 2009