O CGC incoou expediente sancionador contra Interface Online, S.L. e Século XXI Consultores de Formación, S.L., por condutas que poderían supoñer unha infracción da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia (LDC). Ábrese agora un prazo máximo de 18 meses para a súa instrución e resolución.

A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador ás empresas que participaron nunha licitación de rehabilitación da Oficina Central de Emprego de Lugo.

A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador ás empresas que participaron nunha licitación do Consorcio da Zona Franca de Vigo.