A ICN e o BM premiaron a iniciativa “Municipios e Competencia” pola súa contribución para mellorar a comunicación cos actores locais e promover o interese pola competencia a nivel municipal. A entrega do premio foi realizada no marco do 2023 ICN-WB Competition Advocacy Contest á presidenta da CNMC. 

En cumprimento da sentenza ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en data 10 de marzo de 2023, e do Auto ditado pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo o 4 de outubro do 2023, a Subdirección Xeral de Investigación da Comisión Galega da Competencia acordou incoar un expediente sancionador contra Alsa Grupo, S.L.

A xornada celebrouse o 23 de outubro no porto de Vigo e durante a mesma Jan Hoffman, Head of Trade Logistics Branch da UNCTAD presentou o Informe anual sobre transporte marítimo.

A Comisión Galega dá Competencia (CGC) participa como parte da delegación española na 21ª Reunión do Grupo Intergobernamental de Expertos en Dereito e Política da Competencia, organizada pola Conferencia das Nacións Unidas sobre Comercio e Desenvolvemento (UNCTAD) en Xenebra.
Este grupo intergobernamental de expertos reúnese todos os anos para debater as formas de mellorar a cooperación mundial na implementación de políticas de competencia e promover a converxencia destas políticas mediante o diálogo.

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2023

A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador contra dúas empresas, por condutas que poderían supoñer unha infracción da Lei 15/2007, do 3 de xullo , de Defensa da Competencia (LDC).

Ábrese agora un prazo máximo de 18 meses para a súa instrución e resolución. 

O CGC incoou expediente sancionador contra Interface Online, S.L. e Século XXI Consultores de Formación, S.L., por condutas que poderían supoñer unha infracción da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia (LDC). Ábrese agora un prazo máximo de 18 meses para a súa instrución e resolución.