A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador ás empresas que participaron nunha licitación de rehabilitación da Oficina Central de Emprego de Lugo.

A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador ás empresas que participaron nunha licitación do Consorcio da Zona Franca de Vigo.

La Comisión Gallega de la Competencia incoa expediente sancionador contra las empresas que concurrieron a una licitación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

A Comisión Galega da Competencia ( CGC) dita Resolución en relación con Expediente  S-8/2019 Licitación Universidad

A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de 5 de novembro de 2021 confirma a Resolución da CGC 3/2020

Unha vez culminada a Fase I de actualización da Guía sobre contratación pública e competencia, a CNMC está centrada na Fase II da actualización da citada Guía.

Nesta fase analizará, dende a perspectiva da promoción da competencia, a utilización das figuras coma os convenios e  os encargos a medios propios, en canto alternativas os procesos de aprovisionamento de bens e servizos que poidan distorsionar a competencia efetiva

A Sección 003 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a Resolución  R 3/2019, do 27 de xuño, Licitación servizo de salvamento e socorrismo pronunciada pola Comisión Galega da Competencia ( CGC) ao desestimar tres  recursos contenciosos acumulados presentados contra a mesma.