Tríptico: Condutas colusorias: unha violación grave das normas da competencia

Defensa da competencia. Compilación da normativa estatal e autonómica galega básica en materia de defensa da competencia

Tríptico: As normas de competencia e os acordos de subministración e distribución

Tríptico: As prácticas desleais e a defensa da competencia

Tríptico: Condutas prohibidas no mercado: modalidades e procedemento

Estudos sobre a nova Lei de defensa da competencia. Análise desde a perspectiva autonómica galega

Economía e defensa da competencia