INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 1/2022.- CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DA CADEA DE SUMINISTRO PARA A PROTECCIÓN DAS EXPLOTACIÓNS DE VACÚN DE CARNE ADHERIDAS Á INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA TERNERA GALEGA

Informes Consultivos

INFORME IPRO 1/2022 SOBRE O ESTABLECEMENTO DUN SISTEMA DE ÍNDICES DE REFERENCIA DO PREZO DE ALUGUEIRO DA VIVENDA RECOLLIDO NO PROXECTO DE LEI POLO DEREITO Á VIVENDA

Informes sobre proxectos normativos

INFORME IPRO 5/2021 POSICIÓN DO PLENO DA COMISIÓN GALEGA DA COMPETENCIA SOBRE A VALORACIÓN DA COBRANZA POR USO DE VÍAS DE ALTA CAPACIDADE POR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCADORÍAS

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 4/2021: SOBRE PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULAN AS CONDICIÓNS E OS REQUISITOS PARA A PREPARACIÓN E ENTREGA DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN NAS OFICINAS DE FARMACIA DE GALICIA

Informes Consultivos

INFORME IPRO 4/2021: Borrador de guía sobre cuantificación de danos por infraccións de competencia

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 2/2020 SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 237/2007- XUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Informes sobre proxectos normativos

INFORME IPN 2/2021 sobre a Proposta de Decreto de creación do Consello Canario de Defensa de la Competencia

Informes sobre proxectos normativos

INFORME IPN 3/2021: A REGULACIÓN DOS GRUPOS DE INTERESE E A CREACIÓN DO SEU REXISTRO

Outros informes

INFORME DE PROMOCIÓN DA COMPETENCIA IPRO 2/2021 SOBRE “AS COMPENSACIÓNS PERCIBIDAS POLA CONCESIONARIA DA AUTOESTRADA DO ATLÁNTICO (AP-9) COMO CONSECUENCIA DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDADE DE DIVERSOS TRAMOS”

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 1/2021 SOBRE O ANTEPROXECTO DA LEI REGULADORA DOS XOGOS EN GALICIA

Informes sobre proxectos normativos