Comisión Galega da Competencia
Acordos e decisións

INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 1/2021: DIRECTIVA (UE) 2018/958

Informes Consultivos

Resolución 1/2021de vixilancia-Arquitectos de Galicia

Informe función consultiva FC 3-2020 Centros especiais de emprego

Informes Consultivos
Formulario de denuncia

Real decreto 261 / 2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

Formulario de denuncia
Fala con nós
Fala con nós