Comisión Galega da Competencia
Acordos e decisións

RESOLUCIÓN 4/2021 - CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS VETERINARIOS

INFORME IPN 4/2021: SOBRE PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULAN AS CONDICIÓNS E OS REQUISITOS PARA A PREPARACIÓN E ENTREGA DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN NAS OFICINAS DE FARMACIA DE GALICIA

Informes Consultivos

RESOLUCIÓN 3/2021 – LICITACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO

Formulario de denuncia

Real decreto 261 / 2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

Formulario de denuncia
Fala con nós
Fala con nós