Comisión Galega da Competencia
Acordos e decisións

FC_2/2022 NORMATIVA CERCO

Informes Consultivos

IPRO 2/2022 MUNICIPIOS Y COMPETENCIA

Informes de Promoción da Competencia

INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 1/2022.- CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DA CADEA DE SUMINISTRO PARA A PROTECCIÓN DAS EXPLOTACIÓNS DE VACÚN DE CARNE ADHERIDAS Á INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA TERNERA GALEGA

Informes Consultivos
Formulario de denuncia

Real decreto 261 / 2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

Formulario de denuncia
Fala con nós
Fala con nós