Comisión Galega da Competencia
Acordos e decisións

INFORME IPN 2/2023: PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECEN OS PROCEDEMENTOS E OS CONTROIS PARA A SUBMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO DE USO EXCLUSIVAMENTE HOSPITALARIO A PROFESIONAIS VETERINARIOS

Informes sobre proxectos normativos

“RESOLUCIÓN 6/2023 – Licitación urbanización de Consorcio Zona Franca de Vigo

INFORME SOBRE AS MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS NA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO POLA LEI 31/2022, QUE AFECTAN Á COMPETENCIA

Informes de Promoción da Competencia
Formulario de denuncia

Real decreto 261 / 2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

Formulario de denuncia
Fala con nós
Fala con nós