Comisión Galega da Competencia
Acordos e decisións

RESOLUCIÓN 2/2022 – Transporte de viaxeiros as Illas Cíes

FC_2/2022 NORMATIVA CERCO

Informes Consultivos

IPRO 2/2022 MUNICIPIOS Y COMPETENCIA

Informes de Promoción da Competencia
Formulario de denuncia

Real decreto 261 / 2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

Formulario de denuncia
Fala con nós
Fala con nós