Comisión Galega da Competencia
Acordos e decisións

INFORME DE PROMOCIÓN DA COMPETENCIA IPRO 2/2023 SOBRE A NECESIDADE DE GARANTIR A EFICACIA NA ASIGNACIÓN DOS RECURSOS PÚBLICOS PARA DEFENDER A COMPETENCIA: OS CORREDORES FERROVIARIOS DE MERCADORÍAS E A EXPORTACIÓN

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 1/2024 SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULA A SINALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDADE E ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DAS OFICINAS DE FARMACIA E BOTICAS ANEXAS DE GALICIA

Informes sobre proxectos normativos

Resolución RR 4/2024 Recurso Vixilancia Expediente VR 9/2022 Naviera de las Rías Gallegas SL.

Formulario de denuncia

Real decreto 261 / 2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

Formulario de denuncia
Fala con nós
Fala con nós