Comisión Galega da Competencia
Acordos e decisións

RESOLUCIÓN 2/2021 Transporte de viaxeiros por carretera 2UTES

INFORME IPRO 4/2021: Borrador de guía sobre cuantificación de danos por infraccións de competencia

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 2/2021 sobre a Proposta de Decreto de creación do Consello Canario de Defensa de la Competencia

Informes sobre proxectos normativos
Formulario de denuncia

Real decreto 261 / 2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

Formulario de denuncia
Fala con nós
Fala con nós