A Comisión Galega da Competencia ( CGC) dita Resolución en relación con Expediente  S-8/2019 Licitación Universidade de Vigo, referente a irregularidades no procedemento de adxudicación correspondente ao servizo de limpeza respectuoso co  medioambiente e coa seguridade e saúde laboral en distintos centros da Universidade de Vigo