INFORME DE PROMOCIÓN DA COMPETENCIA IPRO 2/2023 SOBRE A NECESIDADE DE GARANTIR A EFICACIA NA ASIGNACIÓN DOS RECURSOS PÚBLICOS PARA DEFENDER A COMPETENCIA: OS CORREDORES FERROVIARIOS DE MERCADORÍAS E A EXPORTACIÓN

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 1/2024 SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULA A SINALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDADE E ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DAS OFICINAS DE FARMACIA E BOTICAS ANEXAS DE GALICIA

Informes sobre proxectos normativos

INFORME IPN 3/2023: PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO PARA A ACREDITACIÓN DE CENTROS SANITARIOS

Informes sobre proxectos normativos

INFORME IPN 2/2023: PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECEN OS PROCEDEMENTOS E OS CONTROIS PARA A SUBMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO DE USO EXCLUSIVAMENTE HOSPITALARIO A PROFESIONAIS VETERINARIOS

Informes sobre proxectos normativos

INFORME SOBRE AS MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS NA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO POLA LEI 31/2022, QUE AFECTAN Á COMPETENCIA

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 1/2023 SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI DA CALIDADE ALIMENTARIA DE GALICIA

Informes sobre proxectos normativos

INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 1/2023 “IMPACTO NA FROTA GALEGA DA ENTRADA EN VIGOR DO REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2022/1614 NA CAPTURA DE PESCADA CON PALANGRE DE FONDO"

Informes Consultivos

INFORME DE PROMOCIÓN DA COMPETENCIA IPRO 3/2022 INFORME SOBRE A CONCENTRACIÓN BANCARIA EN GALICIA DESDE O PUNTO DE VISTA DA COMPETENCIA

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 1/2022: Decreto horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Informes sobre proxectos normativos

FC_2/2022 NORMATIVA CERCO

Informes Consultivos