INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 1/2023 “IMPACTO NA FROTA GALEGA DA ENTRADA EN VIGOR DO REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2022/1614 NA CAPTURA DE PESCADA CON PALANGRE DE FONDO"

Informes Consultivos

INFORME DE PROMOCIÓN DA COMPETENCIA IPRO 3/2022 INFORME SOBRE A CONCENTRACIÓN BANCARIA EN GALICIA DESDE O PUNTO DE VISTA DA COMPETENCIA

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 1/2022: Decreto horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Informes sobre proxectos normativos

FC_2/2022 NORMATIVA CERCO

Informes Consultivos

IPRO 2/2022 MUNICIPIOS Y COMPETENCIA

Informes de Promoción da Competencia

INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA FC 1/2022.- CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DA CADEA DE SUMINISTRO PARA A PROTECCIÓN DAS EXPLOTACIÓNS DE VACÚN DE CARNE ADHERIDAS Á INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA TERNERA GALEGA

Informes Consultivos

INFORME IPRO 1/2022 SOBRE O ESTABLECEMENTO DUN SISTEMA DE ÍNDICES DE REFERENCIA DO PREZO DE ALUGUEIRO DA VIVENDA RECOLLIDO NO PROXECTO DE LEI POLO DEREITO Á VIVENDA

Informes sobre proxectos normativos

INFORME IPRO 5/2021 POSICIÓN DO PLENO DA COMISIÓN GALEGA DA COMPETENCIA SOBRE A VALORACIÓN DA COBRANZA POR USO DE VÍAS DE ALTA CAPACIDADE POR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCADORÍAS

Informes de Promoción da Competencia

INFORME IPN 4/2021: SOBRE PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULAN AS CONDICIÓNS E OS REQUISITOS PARA A PREPARACIÓN E ENTREGA DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN NAS OFICINAS DE FARMACIA DE GALICIA

Informes Consultivos

INFORME IPRO 4/2021: Borrador de guía sobre cuantificación de danos por infraccións de competencia

Informes de Promoción da Competencia