A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador ás empresas que participaron nunha licitación do Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2022.

- O CGC incoou expediente sancionador contra ACINSER INTEGRAL, SL; AVAN INTEGRAL, SL; CIVIS GLOBAL, SL;LIGHTVIPROM, SL;UNION VANTAXE, SL; GEVORA CONSTRUCCIONES, SA e OBRASCON HUARTE LAIN, SA por condutas que poderían supoñer unha infracción da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia (LDC). Ábrese agora un prazo máximo de 18 meses para a súa instrución e resolución.

La Comisión Gallega de la Competencia incoa expediente sancionador contra las empresas que concurrieron a una licitación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2022.

A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador ás empresas que participaron nunha licitación da Axencia para a Modernización  Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), nomeada «Expediente 2017/ PA/0041 Servizo Evolución Funcional do Sistema eFidelius», pola posible existencia dunha conduta colusoria, pola presunta práctica prohibida pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia ( LDC), por parte das mercantís CORE GRID, SL. e VITEL, SA.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2022.

A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 26 de novembro de 2021 confirma a Resolución da CGC 4/2020 – LICITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR e a sanción nela imposta.

A Sección 003 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a Resolución da CGC 4/2020 – LICITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR aprobada pola Comisión Galega da Competencia (CGC) ao desestimar o recurso contencioso presentado pola empresa AUTOS MORAN S.L. contra a mesma.

 

A Comisión Galega da Competencia ( CGC) dita Resolución en relación con Expediente  S-8/2019 Licitación Universidade de Vigo, referente a irregularidades no procedemento de adxudicación correspondente ao servizo de limpeza respectuoso co  medioambiente e coa seguridade e saúde laboral en distintos centros da Universidade de Vigo

A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de 5 de novembro de 2021 confirma a Resolución da CGC 3/2020 Arriva Noroeste SL  (na actualidade Arriva Galicia S.L.) e a sanción imposta

Unha vez culminada a Fase I de actualización da Guía sobre contratación pública e competencia, a CNMC está centrada na Fase II da actualización da citada Guía.

Nesta fase analizará, dende a perspectiva da promoción da competencia, a utilización das figuras coma os convenios e  os encargos a medios propios, en canto alternativas os procesos de aprovisionamento de bens e servizos que poidan distorsionar a competencia efetiva

A Sección 003 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a Resolución  R 3/2019, do 27 de xuño, Licitación servizo de salvamento e socorrismo pronunciada pola Comisión Galega da Competencia ( CGC) ao desestimar tres  recursos contenciosos acumulados presentados contra a mesma.

 

O Pleno da Comisión Galega da Competencia, (CGC)  dita Resolución en relación co expediente VATC5/2016 ARQUITECTOS DE GALICIA, cuxo obxeto é a vixilancia da Resolución 9/2019, ARQUITECTOS DE GALICIA